top of page

השוואת מחירים ביטוח לעסקים

לפני שנתחיל עם השוואת מחירים ביטוח לעסקים, נסביר בכמה מילים, איך אפשר לחסוך בעלויות אלו? ומה צריך לדעת?

ביטוח לעסק או ביטוח לעסקים הינו ביטוח מסוג שיפוי, הכוונה היא ככל הניתן להחזיר את העסק לפעילות שוטפת מבלי לפגוע בו מבחינה כלכלית כתוצאה מהנזק שנגרם לו או ללקוח שלו..

 

ביטוח לעסקים כולל מספר רבדים בהם ניתן לבחור ובכך לייצר תכנית מותאמת אישית

ביטוח חבויות – אחריות כלפי צד ג' וכלפי עובדים (חבות מעסיקים), האחריות יכולה לבוא לידי ביטוח בצורה של כיסוי לפציעה של לקוח או עובד. נזק אשר עשוי להיגרם באופן ישיר או עקיף כתוצאה מהפעילות השוטפת של העסק.

ביטוח מבנה – כיסוי מפני נזק אשר עשוי להיגרם למבנה, כגון שריפה, רעידת אדמה, הצפה וכד'.

ביטוח לתכולת העסק ולציוד – כיסוי מפני נזק אשר עשוי להיגרם לציוד העסק ולתכולתו, כגון סחורה, מחשבים, מיכשור מיוחד ואפילו ניירת. בנוסף כיסוי למקרה של גניבה או אובדן.

ביטוח אובדן הכנסה עתידית – מדובר בכיסוי אשר יגן מפני נזק עתידי אשר עשוי להיגרם כתוצאה מנזק שנגרם היום. לדוגמה, במידה וחנות בגדים הוצפה, עד שיחזור בעל העסק לפעילות שבשגרה, תוך תיקון המבנה ושיחזור המלאי, עשוי להביא לאובדן הכנסה משמעותי ואפילו לקריסה כלכלית.

 

איפה אפשר לקנות ביטוח לעסקים?

כיום כמעט כל חברת ביטוח מבטחת "ביטוח לעסקים". אנו מאמינים כי מוטב לבצע השוואת מחירים לביטוח לעסקים, לבחון את הצורך באמצעות איש מקצוע ולהתאים את הכיסוי וגבולות האחריות של חברת הביטוח, על פי היקף הפעילות של העסק.  כמובן שמוטב לעשות זאת מול בעל רישיון מנוסה ולא מול מוקדן טלפוני.

 

כמה עולה ביטוח לעסקים? מחיר ביטוח עסקים?
כפי שציינו, ביטוח לעסק ניתן לרכוש ברוב חברות הביטוח, ישנן חברות קטנות ללא התמחות בתחום ביטוח זה וישנן כאלו שעיקר פועלן הוא תחום זה. אנו ממליצים לחפש ולבצע השוואת מחירים ביטוח לעסק, אך לא בהכרח ללכת על המחיר הנמוך. מוטב לבצע שיקלול של עלות מול תועלת בטיפול בתביעה במקרה ותיהיה חו"ח.

השוואת מחירי ביטוח לעסקים ומפעלים

רוצים לעשות השוואה בין ביטוחי העסק השונים?

bottom of page