top of page

תנאי שימוש ותקנון

טוב זה מאוד פשוט, אם אתם רוצים להשתמש באתר ובמידע שמופיע בו, אתם חייבים להסכים לכל מה שכתוב בדף זה "תנאי שימוש ותקנון האתר מאנימרקט MoneyMarket (להלן "התקנון"):

 

 • אנחנו מודים לכם שבחרתם להשתמש באתר מאנימרקט MoneyMarket.

 • האתר עוסק במתן מידע, השוואת מחירים לאחר עיבוד, פרשנות אישית וקריאה לפעולה (Call To Action) בקבלת הצעה לביטוח, לחיסכון, לניהול תיקי השקעות או בכל נושא אחר אשר מופיע באתר.

 • האתר הינו אינפורמטיבי בלבד ואילו כל הצעה שתתקבל על ידי הגולש תיהיה מול איש מקצוע ובהתנהלות האישית מולו.

 • בשימוש באתר הינכם נותנים את הסכמתכם לתקנון האתר, בשימוש באתר הנכם מצהירים ומאשרים את התקנון המפורט בשורות אלו וחל על הגולשים / המשתמשים.

 • אנו במאנימרקט, המפעילים של אתר זה, לא אחראים על התקשרותם של גולשים ומשתמשים באתר עם משווקי המוצרים הפיננסים, טיבם של המוצרים, התאמתכם לצורך האישי  ואילו כל דין קיים יהיה בין מוכר/ משווק המוצר הפיננסי לגולש.


 

 • המידע אשר מופיע באתר, מגיע ממס' רב של מקורות, ניסיון אישי של אנשי מקצוע, ספרות מקצועית, מידע ציבורי וחוקי מדינת ישראל. ראוי לציין כי חלק מהמידע עבר עיבוד והתאמתו להבנת הגולש הממוצע. על כן, אנו מציעים לכם הגולשים להתייחס לכל המידע המופיע כאילו עבר עיבוד, או כפרשנות אישית/ חוות דעת ולא כתחליף למידע מקצועי כזה או אחר.

 • המחירים אשר מופיעים בהשוואת המחירים, עשויים להשתנות וכפופים לאישורים כאלו או אחרים של נותן השירות / מפעיל המוצר.
  לדוגמה: יתכן ומופיע מחיר בגין ביטוח בריאות מסויים ואילו חברת הביטוח תדרוש מחיר גבוה יותר בשל מצב רפואי לקוי או עיסוק מסוכן או מכל סיבה אחרת. על כן, המחירים אשר מופיעים הינם לשם אינדיקציה ראשונית בלבד ואילו מפעיל המוצר (בדוגמה שלנו חברת הביטוח) הינו האחראי הבלעדי למחיר ולקבלתו של הלקוח למוצר.

 • המחירים אשר מופיעים כוללים הנחות והטבות משתנות הניתנות מעת לעת על ידי החברות המשווקות את המוצר או על ידי נותן השירות, יתכן והטבה מסויימת לא מעודכנת או תוקפה פג. על כן, אין לנו כל התחייבות למחיר כזה או אחר. המחיר הקובע הינו המחיר אשר יסגר בין איש המקצוע ללקוח בלבד.

 • אין אנו מתחייבים בשום צורה שהיא להעביר את השוואת המחירים אליכם הגולשים. כל קובץ או מייל אשר ישלח אליכם יהיה מתוך בחירה ומתוך רצון טוב. על כן, במידה ולא תתקבל השוואת המחירים המבוקשת, הן מסיבות טכניות והן מסיבות אחרות שלנו, לא יהווה הנ"ל כל טענה או תביעה כלפנו.  

 • לעיתים קרובות האתר עובר עדכון, במקרים מסויימים יתכן והשירות יופסק. על כן, יתכן ובזמן או בתקופה מסויימת,  לא תתקבל הצעה בצורת השוואת מחירים אל הדואר האלקטרוני כפי שיועד באופן דיגיטאלי ומקוון. במקרים אלו יעשו כל המאמצים ליצור קשר  ולהעביר את ההצעה באופן ידני ולא מקוון.

 • האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה ולא יהווה תחליף מקצועי או ייעוץ לגולשים, אין לראות במידע כהמלצה או הצעה לרכישה של מוצר כזה או אחר.

 • האתר אינו סוכנות ביטוח, יעוץ השקעות או כל גוף מקצועי בנושא הפיננסים אלא משמש כמקור למידע ראשוני ולא מקצועי בלבד.

 • האתר ו/או השירותים אינם מהווים ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני, או יעוץ ביטוחי ו/או פיננסי ואין להשתמש בהם כמקור או כבסיס להחלטות מסוג זה. מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי בתחום מגורמים מוסמכים.

 • המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני/השקעות עם בעל רישיון.

 • לאתר ומפעיליו אין ולא תיהיה אחריות עקיפה או ישירה למוצרים, שירותים ולכל דבר אשר מוצג בו. כל שימוש במידע הינו על אחריות הגולש בלבד.

 • באתר עשויים להיות קישורים לקבצים ו/או אתרים שונים, אין לאתר מאנימרקט, ולא תיהיה אחריות לגבי מהימנות הקישורים, תוכנם וטיבם.

 • המידע המופיע באתר, השירותים, וכל תוכן אחר המופיע בו הינו קניין רוחני ושייך לבעליו הבלעדיים. כל המידע המופיע באתר מהווה  "קניין רוחני" אין לעשות כל שינוי במידע ו/או חלק ממנו, לרבות עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, יצירת עבודות נגזרות ושימוש מסחרי במידע. אין לבצע העתקה, הפצה, משלוח, העמדה לרשות הציבור, שידור או פרסום מידע מהאתר מבלי לקבל מראש ובכתב הסכמה מפורשת של בעלי האתר.

 • הינכם מסכימים לשימוש באתר ובמסירת מידע אישי, אשר ימסר מרצונכם החופשי ללא שום כפיה או שידול. המידע שמסרתם יועבר לצדדים שלישיים המספקים את השירותים שביקשתם. כמו כן, הינכם מסכימים ומאשרים כי מפעיל האתר, רשאי לעשות שימוש במידע לצרכים שונים של פעילות משותפת ושיתופי פעולה עם כל גוף הפועל בעיסוק חוקי במדינת ישראל, לרבות פניה בהצעת שירות שביקשת, שליחה של מידע שיווקי, מתן שירותי דיוור, דברי פרסומת ו/או הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אתכם, בכל אמצעי תקשורת. הסכמתכם לתנאי השימוש מהווה הסכמה לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. הינכם מסכימים ומאשרים בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לכם או למי מטעמכם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ובנוגע לאמור. למען הסר ספק, מפעילי האתר אינם אחראיים בשום אופן לדיוורים מצדדים שלישיים. בכל מקרה בו תחליטו שאינכם מעוניינים לקבל דיוור כאמור, עליכם להודיע למפעילי האתר על כך בכתב, למשל: דרך דף "צור קשר".

 • בשימוש באתר הינכם מסכימים:

א. לא לעשות כל שימוש החורג משימוש פרטי בתכני האתר, מבלי לקבל הרשאה מראש בכתב ממפעילת האתר.

ב. לא לעשות שימוש מסחרי בתכני האתר, ללא הסכמתה מראש ובכתב של מפעילת האתר.

ג. לא לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר באתר.

ד. לא לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.
ה. לא להשתמש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית.

ו. לא להעתיק את תכני האתר ולפרסמם בפלטפורמה אחרת.

 • אם יש ספק, אין ספק! במידה ויש לכם  שאלות, תהיות, או הערות מכל סוג ואינכם בטוחים לגבי משהו בתוכן האתר, הפסיקו את הגלישה באתר באופן מיידי! ושלחו לנו הודעה באמצעות לשונית צור קשר.

מאנימרקט השוואת מחירי ביטוח
bottom of page