top of page

השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות

השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות
השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות

לפני שנתחיל עם השוואת קופות גמל וקרנות השתלמות, נסביר בכמה מילים מהן קרנות ההשתלמות, מה מאפיין אותן ומה צריך לדעת לגביהן?

 

כיום קופות גמל הינן מכשיר חיסכון פנסיוני בדומה לקרן פנסיה וביטוח מנהלים. מדובר בקופת חיסכון אשר מגיעה למועד המשיכה בגיל הפנסיה - גיל 60 לפחות וניתנת למשכה בצורה של קצבה חודשית בלבד.  קופות הגמל עברו מס' רב של תהפוכות ושינויים במהלך השנים ועוד צפויות לעבור שינוי נוסף בשנים הקרובות.

קופות הגמל בעבר היו מכשיר חיסכון הוני לטווח של 15 שנה, כלומר לאחר 15 שנה ממועד ההפקדה הראשוני, הקופה היתה נזילה וניתן למשוך את הכסף לכל מטרה. 

קופות הגמל בעתיד ע"פ הערכות ורצונות משרד האוצר, קופות הגמל בעתיד יחולקו ל-2, אלו אשר ימשיכו להתנהג כמכשיר פנסיוני (כפי שסקרנו לעיל) ואלו אשר יהיו מכשיר השקעה.

קופות הגמל להשקעה - למעשה מדובר ביוזמה של משרד האוצר לאפשר חיסכון הוני מחד הכרוך במס רווחי הון כחוק במשיכה כסכום חד פעמי הנזיל בכל שלב (ולא לאחר 15 שנה כפי שהיה נהוג בעבר).  מאידך, באם יבקש החוסך להמיר את החיסכון לקצבה חודשית בפנסיה - גיל 60 ויותר, יוכל לקבל הטבת פטור ממס רווחי הון. 

קרנות השתלמות - בעבר קרנות ההשתלמות יועדו על פי שמן, להשתלמות ולהתפתחות מקצועית. כיום קרנות ההשתלמות הינן מכשיר חיסכון לכל דבר הניתן לרוב כהטבה לשכירים שביננו. המכשיר מהווה את החיסכון הנזיל הטוב ביותר שכן הוא פטור ממס רווחי הון בעת המשיכה, בתום 6 שנות מרגע ההפקדה הראשוני. 

איך לעשות השוואת תשואות לקופות גמל וקרנות השתלמות?

אמנם השוואת תשואות לקופות גמל וקרנות השתלמות הינו מהלך רצוי, אולם מוטב להיזהר בעת התהליך. השוואה לא נכונה, יכולה להביא לתוצאות לא נכונות אשר לא משקפות את המצב.

 

הכלי הנפוץ ביותר להשוואה הינו אתר ה"גמל נט" של משרד האוצר. על אף הצעתנו לביצוע השוואות באופן אישי אל מול האתר, אנו חושבים שהדרך הטובה ביותר לבצע השוואה, היא באמצעות פניה לאיש מקצוע בעל רשיון, אשר אינו מייצג אף גוף - כלומר סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני. 

עשה ואל תעשה 

פניה למשווק פנסיוני, עובד שכיר של בית השקעות כזה או אחר יכולה להביא לתוצאות לא רצויות. ברוב המקרים יוצג מצג שווא או לא מייצג של ביצועי הקופה עליה הוא ממליץ, ללא התייחסות לפרמטרים אחרים חשובים.

איך להוריד דמי ניהול בקופות גמל וקרנות השתלמות?

הדרך הטובה ביותר להוריד את דמי הניהול הינה בעריכת סקר שוק והשוואת דמי ניהול בין הקופות. אנו מציעים לכם לבצע השוואת דמי ניהול בקופות גמל וקרנות השתלמות באמצעות מערכת חכמה אשר פיתחנו.

רוצים לעשות השוואת קרנות השתלמות וקופות גמל בצורה טובה ופשוטה?

Success! Message received.

bottom of page