top of page

השוואת מנהלי תיקי השקעות

רוצים לעשות השוואת מנהלי תיקי השקעות בצורה טובה ופשוטה? 

לפני שנתחיל עם השוואת מנהלי תיקי השקעות, נסביר בכמה מילים מהו ניהול תיקי השקעות?

 

ניהול תיקי השקעות הינו מתן "יפוי כוח" לצד ג' לבצע עבורנו פעולות בניירות ערך, מכשירים פיננסים וכד'. כלומר, אותו צד ג' פועל בשמנו בשוק ההון ומעביר הוראות מכירה / קניה, באמצעות החשבון האישי בחברה למסחר בבורסה או כמובן באמצעות חשבון בנק ייעודי להשקעות.

 

במה שונה מנהל תיקי השקעות מיועץ השקעות בבנק? מה ההבדלים בין ייעוץ השקעות בבנק לניהול השקעות בחברת ניהול תיקים?

למעשה מלבד מעורבות של איש מקצוע בעל רשיון, אין יותר מדיי זהות בין שתי האפשרויות. יועץ השקעות מבצע בשמנו פעולות בניירות ערך. הוא מייעץ לנו אם לרכוש נייר מסויים ושואל אותנו אם אנו מעוניינים בכך או לא. נציין כי ניתן למצוא תיקי ההשקעות בבנק מגוונים ואפילו מגוונים מאוד מבחינת ניירות ערך ומכשירים פיננסים, אך אלו המגוונים הינם תיקי השקעות גדולים יותר (בתיק של כ-2 מיליון ש"ח נוכל למצוא גיוון עשיר למדיי). מאידך, רוב תיקי ההשקעות הקטנים יהיו מורכבים בעיקר מקרנות נאמנות. יועץ ההשקעות בבנק, יתן את ההמלצות שלו על סמך ועדת השקעות של הבנק ועיקר המלצותיו לא יהיו בנוגע לאיך לנהל, אלא איזה מנהל. ברוב תיקי ההשקעות המיועצים בבנק, בשל חוסר בכוח אדם, יכולת להתמודד עם כמויות עצומות של לקוחות ורצון לדאוג לפיזור רחב ככל הניתן עבור המשקיע, תיקי השקעות יורכבו בעיקרם מקרנות נאמנות (מכשיר פיננסי מנוהל על ידי מנהל השקעות).

 

התבלבלתם?

"יועץ השקעות, ייעץ לכם איזה קרן נאמנות לבחור, כלומר איזה מנהל השקעות לבחור!

או במילים אחרות, איזה מנהל השקעות יתאים לכם בצורה הטובה ביותר מבחינת מדיניות ההשקעה.

 

מי הוא מנהל השקעות? מה עושה חברה לניהול תיקים?

כפי שציינו יועץ ההשקעות יפעל בשמנו, מנהל ההשקעות מאידך יפעל עבורנו! כלומר, מנהל ההשקעות יקבל מאיתנו את מדיניות ההשקעה המתאימה לנו ויחליט איזה ניירות ערך או מכשירים פיננסים יכנסו ויצאו מתיק ההשקעות שלנו. הרעיון הוא דיי פשוט, מתן אוטונומיה לאיש המקצוע לבצע את מלאכת ניהול ההשקעות על פי אמות מידה שקבענו מראש אבל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

איך לעשות השוואת תשואות / ביצועים (רווחים) תיקי השקעות?

על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, סעיף 28 (ב), למנהל השקעות או בית השקעות, אסור להציג ללקוחות (פוטנציאליים או קיימים) את תשואות העבר של תיק או קבוצת תיקים שמנוהלים על ידו. הסיבה לכך פשוטה, בשל היעדר קריטריונים אחידים להשוואה, לתיק השקעות אחד אין זהות מלאה לתיק השקעות שני (גם אם בתיקים יש את אותם ניירות ערך) ועל כן, לא יהיה נכון להציגם כמדד השוואה.

 

אז מה בכל זאת ניתן לעשות? איך משווים חברות לניהול תיקי השקעות? איך בוחנים מנהלי תיקים?

אין תשובה חד משמעית ואין נוסחת קסמים, אנו מאמינים בשילוב של מס' אסטרטגיות שנוכל להיעזר בהם על מנת לבחור את מנהל ההשקעות עבורנו. במחשבון אשר בתחתית העמוד תוכלו לבצע השוואת חברות לניהול השקעות / מנהלי השקעות ולקבל את כל המידע הנחוץ לשם קבלת החלטה.

 

איך לעשות השוואת דמי ניהול ניהול בתיקי השקעות? איך לחסוך בדמי הניהול בתיקי השקעות? איפה ניתן לקבל ניהול תיק השקעות בדמי ניהול נמוכים?

נתחיל באימרה חשובה בה אנו מאוד מאמינים "מי שמנסה לחסוך משלם ביוקר", אנו סבורים כי בעת קבלת החלטה בנוגע למנהל ההשקעות המתאים לנו ביותר, מוטב לא לעסוק רק בדמי הניהול, אלא בערך המוסף של אותו גוף אלינו. נוסף על כך, אסור לנו לשכוח כי דמי הניהול ישולמו למנהל התיק על חלק מהניירות ערך שאינו מנוהל בקרנות נאמנות. לכן, מנהל השקעות יכול לנקוב בדמי ניהול שאינם רלבנטיים כלל לתיק ההשקעות שלכם.

 

מהם העלויות בניהול תיקי השקעות? מי גובה את העלויות?

  • דמי המשמרת (דמי ניהול חשבון שהבנק גובה).

  • עמלות קניה ומכירה - בגין ביצוע פעולות (גם כן נגבה על ידי הבנק).

  • דמי ניהול פנימיים בקרנות נאמנות - על קרנות נאמנות, מנהל הקרן גובה דמי ניהול ודמי נאמנות, אשר נלקחים ישירות מן  הכספים המנוהלים בקרן.

  • דמי ניהול ישירים למנהל ההשקעות - על יתר ניירות הערך או המכשירים הפיננסים, גובה מנהל ההשקעות, דמי ניהול כחלק מן התיק הכולל. דמי ניהול אלו נעים מ-0.5% ועד 2% (ברוב התיקים המנוהלים).

 

במחשבון אשר פיתחנו עבורכם, מחשבון השוואת מנהלי השקעות, תוכלו לקבל מידע רב אשר יסייע לכם בקבלת ההחלטה בנוגע למנהל השקעות. כמו כן, תוכלו לקבל אינדיקציה בנוגע לביצועים (השוואת תשואות ניהול השקעות), דמי ניהול ועוד.

 

השוואת מנהלי תיקי השקעות ובתי השקעות
bottom of page