top of page

השוואת מחירים ביטוח משכנתא

לפני שנתחיל עם השוואת המחירים לביטוח משכנתא, נסביר בכמה מילים מהו ביטוח משכנתא?

 

ביטוח משכנתא מורכב לרוב מ-2 חלקים, ביטוח חיים וביטוח מבנה וצד ג'. במאמר זה נתמקד בביטוח החיים. ביטוח משכנתא הינו "ביטוח חכם" אשר מתנהג שונה מדיי שנה. בעת לקיחת המשכנתא אנו מגדירים לאיזה תקופה המשכנתא, באיזה ריבית וכמובן מהו הסכום, ע"פ נתונים אלו מחושב ההחזר החודשי ולפי המידע שיתקבל חברת הביטוח תקטין את סכום הביטוח ככל שהשנים יעברו.

 

לדוגמה: צילי וגילי לקחו משכנתא בגיל 30 לתקופה של 20 שנה (נניח ריבית 4%) ע"ס של 500,000 ש"ח. חברת הביטוח תבטח אותם בגיל 30 על 500,000 ש"ח למקרה מוות (כל אחד מהם מבוטח על סכום זה) ואילו ככל שהשנים יעברו ויחזירו יותר כסף לבנק, חברת הביטוח תקטין את הסכום.

 

למה צריך ביטוח משכנתא? מה הטעויות הנפוצות?

ישנם לא מעט לקוחות אשר נוטים לחשוב כי אין להם צורך בביטוח חיים, אם יש להם ביטוח משכנתא. כמובן שמדובר בתפיסה מוטעית שמקורה באי הבנת המשתנים . במקרה של מותו של מבוטח אשר עדיין שילם/החזיר הלוואה (משכנתא), חברת הביטוח אמנם תחזיר לבנק את ההלוואה ואילו שאריו ישארו עם הבית ללא התשלומים למשכנתא. אולם אל לנו לשכוח כי משפחתו של אותו מבוטח תזדקק ממון מסויים על מנת להמשיך להתקיים ולשלם חשבונות. על כן, ביטוח משכנתא הינו רובד אחד מבין כמה ביטוחי חיים

ביטוח משכנתא בדומה לביטוחים נוספים, מוטב שיירכש אל מול איש מקצוע  בעל רשיון (מוקדן שירות/מכירה טלפוני - אינו איש מקצוע!), אשר יבחן את מאפייניו של המבוטח, את רמת חייו, את רמת הכנסתו ועל פי הנתונים יתאים את כל תמהיל הביטוחים. 

 

השוואת מחירי ביטוח משכנתא
השוואת מחירי ביטוח משכנתא
ביטוח משכנתא משלם לבנק את יתרת המשכנתא במקרה פטירה
ביטוח משכנתא הינו ביטוח "חכם" אשר היקפו הולך ויורד ככל שמתבגרים. חשוב לדעת הוא אינו בא להחליף ביטוח חיים!

רוצים לעשות השוואת מחירים לביטוח אובדן כושר עבודה בצורה טובה ופשוטה?

bottom of page