top of page

השוואת מחירים ביטוח אובדן כושר עבודה

לפני שנתחיל עם השוואת המחירים לביטוח אובדן כושר עבודה, נסביר בכמה מילים מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?

חשבתם פעם מה היה קורה אם לא תוכלו להמשיך לעבוד ולהמשיך לפרנס את עצמכם ואת משפחתכם? מה היה קורה אם תיקלעו לתאונה או תחלו במחלה חו"ח?

ביטוח אובדן כושר עבודה, הינו ביטוח המעניק שיפוי כספי (תשלום ע"פ נזק כלכלי) בעת מחלה, פציעה או תאונה אשר תוביל לאבדן יכולת ההכנסה לתקופה העולה על תקופת ההמתנה הנקובה בפוליסה (30 יום, 90 יום, 180 יום). בפועל, ביטוח אכ"ע אשר נרכש מול חברת הביטוח, הינו ביטוח אישי ומעוגן כחוזה.

 

איפה עוד קיים ביטוח אובדן כושר עבודה (ידוע גם כביטוח אכ"ע)?

ביטוח אכ"ע קיים גם בקרן הפנסיה, אך הוא נקרא שם ביטוח למקרה נכות. הכיסוי בקרן הפנסיה הינו בצורת ערבות הדדית בין העמיתים ולכן אין מחיר אחיד המחושב לפי הגיל, למעשה המחיר הינו פונקציה של תביעות העמיתים. הכיסוי בקרן הפנסיה מגיע בצורתו הבסיסית ביותר ומתאים לרוב לעובדי צווארון כחול ("עבודה עם הידיים").  החיסרון המהותי בכיסוי אכ"ע אשר קיים בקרן הפנסיה הינו בכך שאין הגדרה עיסוקית.

 

מהי הגדרה עיסוקית?

ע"פ רוב תקנוני קרנות הפנסיה, קרן הפנסיה תשלם במידה ומבוטח אינו יכול לעבוד במקצועו ערב קרות הנזק הרפואי או בכל עיסוק סביר אחר. תרגום: קרן הפנסיה יכולה לסרב לשלם למבוטח באם הוא "מסוגל" לעבוד בעיסוק סביר אחר. לדוגמה: איש מחשבים אשר החל לסבול ממיגרנות חריפות בכל פעם שהוא מביט לעבר מסך המחשב, אמנם יפסיק לעבוד בעיסוק זה, אך מסוגל הוא להיות שומר בכניסה לחניון. לכן, כאשר מדובר בעובד בעל עיסוק מיוחד או עובד צווארון לבן (עבודה משרדית), ניתן לרכוש הרחבה עיסוקית אשר תגן בכל מקרה בו העובד אינו יכול לעסוק בעיסוקו.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה, מוטב שיירכש אל מול איש מקצוע  בעל רשיון (מוקדן שירות/מכירה טלפוני - אינו איש מקצוע!), אשר יבחן את אופי העבודה, הצורך בפיצוי ויסביר את כל מאפייני הפוליסה למבוטח. 

השוואת מחירי ביטוח אובדן כושר עבודה
השוואת מחירי ביטוח אובדן כושר עבודה
ביטוח אובדן כושר עבודה הינו ביטוח המעניק שיפוי כספי במקרה של מחלה או תאונה
ישנם הבדלים בין חברות הביטוח ובין הנספחים לפוליסה, מוטב לבצע התאמה לפי הצרכים האישיים וע"פ תחום העיסוק.

רוצים לעשות השוואת מחירים לביטוח אובדן כושר עבודה בצורה טובה ופשוטה? התחילו כאן!

bottom of page