top of page

השוואת מחירים ביטוח בריאות

לפני שנתחיל עם השוואת המחירים לביטוח הבריאות, נסביר בכמה מילים מהו ביטוח בריאות?

 

ביטוח הבריאות הפרטי, הוא מכשיר או יותר נכון לכנותו "אפשרות" לקבלת מענה רפואי טוב יותר, מהיר יותר, אישי יותר ומקצועי יותר מהמענה הרפואי אשר קיים לנו מתוקף סל הבריאות הממלכתי. את אותה האפשרות ניתן כמובן לממש אך ורק כשיש צורך ואובחן תסמין מסויים אשר מצריך בדיקה נוספת או התערבות רפואית מסויימת (בדיקה נוספת, תרופה, ניתוח, השתלה וכד'). 

 

אם נבחן את המענה הרפואי הניתן באמצעות המערכת הציבורית - או במילים אחרות נבדוק "מה סל הבריאות הממלכתי נותן?" -נגלה שלל של מגרעות וחוסרים - את אלו הביטוח הרפואי הפרטי בא להחליף!

 

בפועל, בכל מקום שיש חוסר או מענה לוקה בחסר, תכנס חברת הביטוח לתמונה ותעניק את המענה באמצעות נותני השירות שלה (לדוגמה מנתחים) או שתעמיד את הממון הכספי הנדרש (לדוגמה שיפוי כספי לתרופות).

 

אנו מאמינים כי ביטוח בריאות פרטי מוטב שיירכש אל מול איש מקצוע  בעל רשיון (מוקדן שירות/מכירה טלפוני - אינו איש מקצוע!), אשר יבחן קודם לכן את הביטוחים הקיימים למבוטח באמצעות קופת החולים - השב"ן, יבחן באם קיים כיסוי באמצעות ביטוח רפואי קבוצתי ממקום העבודה ויבחן מהו הצורך הביטוחי של המבוטח אל מול כיסו ותקציבו.

 

הכוונה הינה פשוטה למדי, בהתאם לצורך האישי, נציע לרכוש את מה שאנו יודעים בוודאות שלא מכוסה באמצעות המערכת הציבורית ובאם הכיס מאפשר, נוסיף את האפשרות לבחור "חופש הבחירה" בכיסויים נוספים אשר יתכן ויהיו חופפים לאלו הקיימים באמצעות קופת החולים.

השוואת מחירי ביטוח בריאות
בביטוח בריאות אין כפל ביטוח!
(במקומות מסויימים, קיים כיסוי באמצעות קופת החולים או מקום העבודה בביטוח הקבוצתי)

רוצים לעשות השוואת מחירים לביטוח בריאות בצורה טובה ופשוטה?  

ביטוח הבריאות, בדומה לביטוחים נוספים, גם הוא פונקציה של עלות כלכלית אך יותר מכך הינו פונקציה של שירות. גם בענף ביטוח זה קיימות מס' חברות ותחרות ביניהן שבאה לידי ביטוי גם במחיר. אולם, היות ומדובר בשירות שאנו זקוקים לו, מקצועיות שחשוב שתיהיה לנציגים ויכולת התמודדות עם תביעות של מבוטחים, נחפש את החברה המצטיינת במדדי השירות ואם נצטרך לשלם מעט יותר, ניקח זאת בחשבון, באם נדע שנקבל שירות טוב ומקצועי יותר.

 

 

bottom of page