top of page

השוואת מחירים ביטוח חיים

לפני שנתחיל עם השוואת המחירים לביטוח החיים, נסביר בכמה מילים מהו ביטוח חיים?

 

ביטוח החיים הינו למעשה פיצוי כספי, לרוב מתקבל כסכום חד פעמי, אשר ינתן אך ורק במותו של מבוטח. הפיצוי יתקבל על ידי מוטביו/ שאריו של המבוטח על פי בקשתו/ בחירתו המוקדמת (כתב מינוי מוטבים / צוואה).

 

אנו מאמינים כי ביטוח חיים הכרחי לכל אדם על פי כלל האצבע - "האם מישהו יפגע באופן כלכלי ממותו של המבוטח? האם רמת החיים של השארים/ מוטבים תפגע?", אם התשובה היא כן, מוטב לרכוש ביטוח חיים.

 

את סכום הביטוח, מומלץ לחשב באמצעות "סימולטור חישוב צורך בביטוח חיים - כמה ביטוח חיים אני צריך?". בנוסף אנו מאמינים כי מוטב לתכנן את ביטוח החיים באמצעות איש מקצוע מוסמך ומורשה (מוקדן שירות/מכירה טלפוני - אינו איש מקצוע!). התכנון יכלול את  סכום ביטוח החיים הנחוץ, לאיזה תקופה צריך את ביטוח החיים, איך למנות את המוטבים ועוד. 

 

ביטוח החיים הינו פונקציה של עלות כלכלית ויש אשר נוטים לחשוב כי המחיר הינו אחיד בין כל החברות. כיום קיימים "שחקנים" רבים בענף והשוק משוכלל למדיי.

 

התחרות בענף על כיסם של הלקוחות, באה לידי ביטוי בעלויות הביטוח זולות מאי פעם. על כן, אנו מציעים לבצע השוואת מחירי ביטוח חיים על פי הצורך הביטוחי האישי שלכם ולבחון את המחיר גם בשנים הראשונות ואף יותר חשוב  על פני תקופות ארוכות יותר (10 או 20 שנה ואף יותר במקרה הצורך)

השוואת מחירי ביטוח חיים
כשרוכשים ביטוח חיים
רצוי לבדוק קודם מהו הצורך!
(אין מקום לנקוב סתם בסכום, אלא מוטב לערוך סימולציה של ממש)

רוצים לעשות השוואת מחירים לביטוח חיים בצורה טובה ופשוטה?

התחילו כאן!

bottom of page